เครื่องรูดบัตร American Express EDC & Gateway ยกระดับร้านค้าของคุณ

เครื่องรูดบัตร American Express EDC & Gateway ยกระดับร้านค้าของคุณ

 

เครื่อง EDC AMEX
เครื่อง EDC AMEX

เพียงแค่สมัครใช้บริการ เครื่อง EDC AMEX ช่วยยกระดับร้านค้าของคุณ รองรับบัตร เครดิต VISA CARD และ MASTER CARD และไม่จำกัดวงเงินสำหรับการใช้จ่าย

 

สมัคร AMEX EDC & Gateway ⇓⇓⇓

สมัคร AMEX EDC & Gateway ⇓⇓⇓

 

 

American Express EDC & Gateway

” ยกระดับร้านค้าของคุณ ” 

” รองรับกำลังซื้อทีไม่จำกัดวงเงินที่เหนือชั้นกว่า สำหรับร้านค้ารับบัตร American Express “

 

 

เพียงมีเครื่อง EDC ร้านค้าก็สามารถติดตั้ง American Express
ที่ไม่จำกัดวงเงินในการใช้จ่ายของลูกค้า

 

 

เงื่อนไขการใช้งาน

เพียงร้านค้ามีเครื่อง EDC ก็สามารถติดตั้งระบบ American Express

การเป็นร้านค้ารับบัตร AMEX ผ่านเครื่อง EDC โดยการ Join กับเครื่อง EDC ที่ร้านค้าใช้อยู่ ร้านค้าต้องมีเครื่อง EDC สำหรับรับบัตร เครดิต VISA CARD และ MASTER CARD อยู่ก่อนแล้ว

 

 

เครื่องมือสำหรับสถานธุรกิจรายใหม่

การเริ่มต้นใช้งานบัญชีผู้ใช้สำหรับสถานธุรกิจ อเมริกัน เอ็กซ์เพรสนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ท่านจะพบกับเครื่องมือและทรัพยากรต่างๆ ที่จะช่วยให้ท่านสร้างความเติบโตให้กับการเป็นสมาชิกสถานธุรกิจและการเข้าถึงลูกค้าของท่าน

 

 

 

ร้านค้ามีลูกค้าที่ใช้บัตร American Express เพิ่มมากขึ้น

เปิดตัวธุรกิจของท่านสู่สมาชิกบัตรที่เต็ม เปี่ยมไปด้วยกำลังซื้อ ทั้งในและนอกประเทศ เพียงในไม่กี่ขั้นตอน ท่านก็จะสามารถต้อนรับลูกค้ารายใหม่เพิ่มอีกจำนวนมาก

 

สื่อส่งเสริมการจาก American Express

ร้านค้าจะได้สื่อส่งเสริมการขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการโปรโมทดังนี้

 • สติกเกอร์ American Express
 • ป้าย American Express
 • สมุดเเฟ้มเซ็นบัตร
 • ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด logo สำหรับเว็บไซต์ร้านค้า

 

 
ทำไมร้านค้าต้องใช้ American Express ..?

 

 

เพิ่มจำนวนกลุ่มลูกค้าชั้นดีที่แวะมาเยือน

 • 38% ของสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส มีการซื้อสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 • สมาชิกบัตรมีการซื้อสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 3 ครั้งต่อเดือน
 • 49% ของสมาชิกบัตรจะใช้บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส บ่อยที่สุดในการซื้อสินค้า
 • 58% ของสมาชิกบัตรจะกลับไปซื้อสินค้าและบริการ ณ สถานธุรกิจที่ยินดีรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

 

 

ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้ดีขึ้น

 • รายการส่งเสริมการขายต่างๆ ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าชั้นเยี่ยมได้ดียิ่งขึ้น
 • ระบบการทำงานที่สะดวกรวดเร็วและมีการปรับปรุง พัฒนาบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องรวมทั้งนโยบายซึ่งช่วยป้องกันท่านจากปัญหาการปลอมแปลงบัตร คุ้มครองท่านในกรณีลูกค้าปฏิเสธการใช้บัตร ตลอดจนดูแล และแก้ไขปัญหาระหว่างสถานบริการธุรกิจและสมาชิกบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริการใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของร้านค้า/สถานธุรกิจและสมาชิกบัตร
 • การยอมรับในฐานะคู่ค้าธุรกิจของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งวางใจได้ในบริการที่เปี่ยมคุณภาพ

 

 

เพิ่มภาพพจน์แห่งการบริการได้ดียิ่งขึ้น

 • 91% ของสมาชิกบัตรมีความคิดว่าร้านค้า/สถานธุรกิจ ควรยินดีต้อนรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
 • 67% ของสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส มีทัศนคติที่ดีขึ้นกับสถานธุรกิจ หากสถานธุรกิจนั้นเริ่มรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
 • 51% ของสมาชิกบัตรมีความรู้สึกที่ดีขึ้นกับระดับการบริการของร้านค้า/สถานธุรกิจ เมื่อร้านค้า/สถานธุรกิจนั้นเริ่มรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

 

 

 

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครบริการ

 

 • ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ที่บ้าน และวันเดือนปีเกิดของเจ้าของธุรกิจ หรือของผู้ที่มีอำนาจลงนามในธุรกิจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าของธุรกิจ หรือของผู้ที่มีอำนาจลงนามในธุรกิจ
 • สำเนาใบนำฝากเงิน เช็คที่มีการยกเลิก หรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่ท่านต้องการให้อเมริกัน เอ็กซ์เพรส โอนเงินให้ท่าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า

หากสถานธุรกิจของท่านยินดีรับบัตรเครดิต/เดบิต อื่นๆ อยู่แล้ว กรุณาเตรียมข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูล รายละเอียดของเครื่องบันทึกการขายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผู้ให้บริการ ชนิดของเครื่องบันทึกการขายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขประจำเครื่อง หมายเลขสถานธุรกิจที่รับบัตรวีซ่า/มาสเตอร์คาร์ด และ/หรือหมายเลขสถานธุรกิจที่รับบัตรอื่นใด (หากมี)
 
สมัคร AMEX EDC & Gateway ⇓⇓⇓

สมัคร AMEX EDC & Gateway ⇓⇓⇓