เครื่อง EDC Alipay ไทย Thailand ระบบชำระเงิน รองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน

ระบบชำระเงิน เครื่อง EDC Alipay ไทย thailand เหมาะมากสำหรับไว้รองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่เข้ามาใช้จ่ายในการซื้อขายสินค้าและร้านอาหารต่างๆได้โดยเฉพาะ

 

สมัคร ระบบชำระเงิน Alipay 
สมัคร ระบบชำระเงินAlipay

 

 

 

Alipay-EDC
Alipay-EDC

 

Alipay Wallet

ก็คือ Application รูปแบบใหม่ใช้งานบนมือถือสมาร์ทโฟนที่ได้รับการโปรโมทจาก Alipay
ซึ่ง สามารถชําระค่าสินค้าได้ทั้งแบบ online-to-offline  ทำให้ผู้ที่ซื้อสินค้านั้นสามารถชําระเงิน
ผ่านทางบาร์โค้ด QR CODE บนมือถือได้ทันที
โดยจะมีระบบจะช่วยบันทึกข้อมูลประวัติในการใช้จ่ายและข้อมูลสินค้าที่ซื้อได้ตลอดเวลา

 

โดยจะมีค่าธรรมเนียมการรับชำระผ่านคิวอาร์โค้ด ALIPAY
รับชำระด้วย คิวอาร์โค้ด ALIPAY ผ่านเครื่อง EDC 1.8% ต่อครั้ง

 

การนำเงินเข้าบัญชีร้านค้า

รับเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น
ร้านค้าได้รับเงิน โดย GHL จะโอนเงินเข้าบัญชี ภายใน 2 วันทำการถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ

 

รายละเอียดการสมัคร

เอกสาร

สำหรับร้านค้าทุกประเภท

  1. ใบสมัครพร้อมติดอาการแสตมป์ 30 บาท
  2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (จดทะเบียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและคัดรับรองไม่เกิน 6 เดือน)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง + Work Permit กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างชาติ
  4. หนังสือยินยอมให้ถอน/โอน/หักบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย
  5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (สำหรับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร)
  6. สำเนารายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 4 เดือนล่าสุดถึงปัจจุบัน (ได้ทุกธนาคาร)
  7. รูปถ่ายสถานประกอบการโดยให้เห็นชื่อป้ายหน้าร้านและสินค้าภายในร้าน หรือรูปหน้า Website สำหรับกรณี E-commerce
  8. ใบอนุญาตประกอบกิจการตามธุรกิจพิเศษ/ เฉพาะ
  9. แผนที่ (ถ้ามี)

 


สนใจสมัคร ระบบชำระเงิน Alipay 

 

สมัคร ระบบชำระเงิน Alipay 
สมัคร ระบบชำระเงินAlipay